Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka

Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka

Mamy dla Was mały konkurs. W zamian za polecenie swoim znajomym Katalogu FotografiaDziecieca.com możecie wygrać ubranka dla maluszków ufundowane przez markę Camera Cookies

Zasady naszego szybkiego konkursu są proste. Najlepiej przedstawić je w kilku punktach:

 1. Udostępnij zdjęcie na swoim profilu (udostępnienie powinno być publiczne, widoczne dla wszystkich) i w jednym zdaniu zachęć znajomych do polubienia naszego Fanpage.
 2. Polub nasz fanpage
 3. Wpisz w komentarzu pod zdjęciem, którą nagrodę chcesz otrzymać (możesz wybrać tylko jedną).

Nasz konkurs trwa do piątku, 25 października do godz. 23:59.
Nagrody otrzymają osoby, które w najciekawszy sposób zachęcą swoich znajomych do polubienia fanpage FotografiaDziecieca.com. Najciekawszy post wybierze redakcyjne jury – Agnieszka i Wojtek. Listę nagrodzonych osób podamy 28 października na naszej stronie internetowej pod adresem http://magazyn.fotografiadziecieca.com.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu.

 1. Organizatorem konkursu jest wydawca Magazynu FotografiaDziecieca.com.

Uczestnicy Konkursu.

 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają ponadto, łącznie poniższe warunki:
  • Udostępnili zdjęcie konkursowe z fanpage Katalogu FotografiaDziecieca.com (https://www.facebook.com/fotografia.dziecieca.magazyn). Udostępnienie powinno być publiczne, widoczne dla wszystkich
  • W kilku zdaniach zachęcili swoich znajomych do polubienia fanpage FotografiaDziecieca.com
  • Są fanami FotografiaDziecieca.com na Facebooku.
 • Uczestnikami konkursu nie mogą być właściciele i pracownicy FotografiaDziecieca.com oraz członkowie ich rodzin.

Czas trwania konkursu.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 17 października do dnia 25 października 2013 roku do godz. 23:59.
 • Posiedzenie jury konkursowego – 26 października 2013 roku
 • Podanie listy zwycięzców konkursu – 28 października 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie http://magazyn.fotografiadziecieca.com.

Zasady konkursu.

 • Zadaniem konkursowym jest jak najciekawsze zachęcenie innych użytkowników serwisu Facebook.com do polubienia fanpage FotografiaDziecieca.com.
 • Dodatkowo każdy uczestnik konkursu powinien w komentarzu pod zdjęciem konkursowym podać numer nagrody, jaką chciałby otrzymać.
 • Komisja konkursowa składająca się z właścicieli serwisu FotografiaDziecieca.com wybierze najciekawsze posty.
 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Nagrody.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Nagroda 1. Zestaw czapeczka plus spodenki, kolor brzoskwiniowy, rozmiar 0-2 miesiące
 • Nagroda 2. Zestaw czapeczka plus spodenki z koronką, kolor biały, rozmiar 0-2 miesiące
 • Nagroda 3. Czapka z uszkami, kolor jasnoszary, rozmiar -3-6 miesięcy
 • Nagroda 4. Czapka w warkocze, kolor szary, rozmiar 6-12 miesięcy.

Zdjęcia nagród są umieszczone poniżej w odpowiedniej kolejności.

Informacja o przyznaniu nagrody zostanie umieszona na stronie http://magazyn.fotografiadziecieca.com dnia 28.10.2013 roku. Nagrody zostaną wysłane nagrodzonym uczestnikom do 15.11.2013 roku.

Otrzymanie nagrody przez Uczestnika jest wolne od podatku dochodowego i nie musi być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307).

Postanowienia końcowe

 • Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w innym terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Odwołanie Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Wszelkie spory powstałe na tle nabycia prawa do nagrody będą rozwiązywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Nie wyklucza to rozstrzygnięcia sporu przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie prac konkursowych spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikacje, w przypadku przyznania nagrody, jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miasta, z którego pochodzi, na stronie internetowej Organizatora http://.magazyn.fotografiadziecieca.cm
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na portalu facebook.pl oraz obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronach internetowych FotografiaDziecieca.com

 

Katowice, dnia 17 października 2013 r.

Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka Konkurs. Poleć Katalog i wygraj ciuszki dla dziecka

REKLAMA